Ana Sayfa Hakkımızda

VİZYONUMUZ 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı olarak vizyonumuz aşağıdaki konularda uluslararası alanda verimlilik sağlayacak ve bilimsel veriler doğrultusunda kentimizi ve kentlimizi dikkate alan projeler üretmek ve uygulamaktır:

•İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Konusunda Bilinçli ve Farkındalık Düzeyi Yüksek Bir Kent Oluşturmak;

•Sürdürülebilir Çevre ve Yaşam Alanları ile Sürdürülebilir Dirençli Kent ve Toplum Meydana Getirmek;

•İklim Elemanları olan Adaptasyon ve Su, Hava Kalitesi, Enerji ve Yapılaşma, Gıda Güvenliği, Ulaşım, Kentsel Planlama, Atık yönetimi, Turizm, Tarım Orman ve Tarım Arazi Kullanımı, Sanayi Yönetimi Konularında “Sürdürülebilir Çevre ve Daha Yaşanabilir Erzurum” için, Ekonomiye ve Kalkınmaya Katkı Sağlamaktır.

MİSYONUMUZ 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı olarak misyonumuz “çevreyi korumak, sürdürülebilir ve dirençli bir kent oluşturmak, iklim değişikliği etkilerini minimize etmek üzere kentimizin kimliğini, yerel dokusunu dikkate alıp öne çıkararak, yatay mimariyi esas alan planlama, dönüşüm ve çevrenin korunmasına yönelik hizmetleri, iklim değişikliği ile sayı ve şiddetinde artış gösteren afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, paydaş katılımlarıyla bütünleşik bir yönetimi benimsemek ve bu alanda politikalar-projeler üretmek ve tüm bunları şeffaf, katılımcı, bilimsel ve teknik verilere dayanarak, sürdürülebilirlik çerçevesinde düzenleyici, denetleyici, etkin, verimli, güvenilir, bugünden geleceği temel alan uluslararası bir anlayışla yapan bir birim olmaktır. 

Yayınlar

Bizden Haberler

Videolar

WhatsApp Destek Hattı